Henk Handlogten

Directeur & oprichter

Henk is (z)organisatiekundige en creatief organisatieontwerper, en ziet voortdurend kansen om de zorg te verbeteren. Hij kent de zorg door en door en laat u de toekomstige zorg exploreren en beleven. Hij is een motiverende en ervaren organisatieverbeteraar en ‘mensen-man’ pur sang. Met meer dan 30 jaar ervaring op diverse terreinen en posities in de zorg en het welzijn, heeft hij het doorgronden en ontwikkelen van business (zorg)modellen en organisaties tot ‘kunst’ verheven.

Hij weet in inspirerende workshops en trainingen mensen en belangen op motiverende en creatieve wijze te verbinden aan nieuwe vaardigheden, tools en mindsets. Zodanig dat mens en organisatie klaar zijn voor de uitdagende toekomst in de zorg. Regionaal, nationaal en internationaal.

Henk ontwikkelt een zorgnetwerk van gelijk gestemden op het vlak van business model innovatie en organisatie design.

Wat is de beste dienst voor u?

Neem contact op om samen te overleggen welke dienst het beste bij u past.

Henk Handlogten

“Samen ontwerpen, samen bouwen aan vernieuwende zorg”

Meer over Henk

Na de studie Electrotechniek, Opleiding tot Operatieassistent en twee bedrijfskundige studies te hebben gevolgd, is Henk na 11 jaar als anesthesieassistent te hebben gewerkt het ziekenhuis- en zorgmanagement ingegaan. Hij heeft zich gespecialiseerd in het opzetten van medisch ondersteunende afdelingen en diensten in ziekenhuizen in Amersfoort, Enschede en Groningen. Hij heeft in fusieziekenhuizen,  waar hij  samen met betrokkenen functies, afdelingen en maatschappen werden herverdeeld, gecoacht en geïntegreerd. Daarnaast heeft Henk leiding gegeven aan kleine en grote complexe organisatie-, investerings- en automatiseringsprocessen. In 1998 is Henk, ondergedompeld in de geneeskunde en de medische zorg en de vele medische disciplines, zijn adviesbureau gestart.

Zijn interesse in vernieuwing en innovatie heeft er toe geleid dat hij specifiek voor de zorg geselecteerde vernieuwings- en verbetermethodieken toepasbaar heeft gemaakt voor de curatieve zorg. Hij heeft opdrachten uitgevoerd in basis-, algemene- en topklinische ziekenhuizen en universitair medische centra in Groningen en Nijmegen. Zijn vernieuwingsdrang is vooral gericht op herkenning van nieuwe patronen in de geneeskunde, medische zorg en technologie en de zorg met effecten op de organisatie van de zorg, zoals: het vanaf het begin van het traject parallel betrekken van managementlagen, medisch specialisten en zorgverleners bij ingrijpende organisatieprocessen. Zo heeft hij zich ontwikkeld in participatieve organisatieontwikkeling. Een logische ontwikkeling die er nu toe leidt dat Henk de zorg gaat introduceren in het ‘Zorg- en Business Model Innovatie’ en Ontwerp denken In de Zorg.